DRAGØR 2STAR 2020

 

Den 20. juni 2020 byder Dragør Sejlklub i samarbejde med Café Dragør Sejlklub igen velkommen til en dejlig kapsejlads rundt om Saltholm.
 
Der sejles i 2 klasser – 2star Racing for både med gyldigt DH-målerbrev og Cruising (ingen krav til antal gaster) for både med- og uden målerbrev. Der vil være præmie for hver 5. deltagende båd. Løbsinddelingen afgøres af bådenes måltal.

I år byder vi særligt velkommen til klassebåde, der sejler i egne løb!  

Der er skippermøde foran Dragør Sejlklubs klubhus på Strandlinien 1, Dragør kl. 9.00.

1. start går ud for Dragør Havn kl. 10:00, og dommeren afgør på dagen, om der sejles styrbord- eller bagbord rundt.

Sejladsbestemmelser og banekort udleveres i kapsejladsens bureau på 1. sal i Dragør Sejlklub, som har åbent fra kl. 8.30.

Startgebyret udgør kr. 305,- inkl. gebyr pr. deltagende båd, som betales ved tilmelding her på hjemmesiden.

Dragør Havn giver deltagende både fri havneplads fra fredag den 19. juni til søndag den 21. juni 2020. Husk at melde jeres ankomst og at I deltager i Dragør 2star til havnekontoret.

Efter sejladsen er der præmieuddeling, øl og snacks på molen ved Dragør Sejlklub på Nordre mole (såfremt deltagerantallet kan holdes under Corona-grænsen). Skulle man have lyst til at blive hængende lidt længere, kan der reserveres bord i Café Dragør Sejlklub ved direkte henvendelse til Caféen.

Sejladsbestemmelserne vil ca. 1 uge forud for sejladsen kunne downloades fra www.manage2sail.com, hvor deltagerliste, fotos og resultater ligeledes vil blive offentliggjort.

Vi glæder os til at se jer!

 

Dragør Sejlklub

Kapsejladsudvalget

 
Hovedsponsor for 2star 2020: